Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Aynı rekâtta aynı sûreyi birden fazla okumak namâzı bozar mı?