adak-kurbanCevap: Adanan şeyin cinsinden bir farz veya vacip ibadetin olması gerekir. Mesela bir kimse “üç gün oruç tutayım”, “on rekat namaz kılayım” “veya bir kurban keseyim” diye adakta bulunsa bunları yerine getirmesi vacip olur. Çünkü bu adanan şeylerden farz ve vacip ibadetler vardır. Horoz kesme şeklinde bir ibadet olmadığı için bir kimse horoz kesmeyi adasa bu adağı yerine getirmesi gerekmez. Çünkü horozdan adak olmaz.


mekkelive  medinelive