teravihTeravih namazının fazileti

1. Gecede: Anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından korunur.

2. Gecede: Kendisinin ve eğer mümin iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.

3. Gecede: Arş altında bir melek şöyle seslenir:
-Amel temize çıktı Allah eski günahlarını bağışlar.

4. Gecede: Onun için verilecek mukafat Tevrat’ı, İncil’i, Zebur’u, Furkan’ı okuyan kimsenin sevanı kadar sevap yazılır.

5. Gecede: Yüce Allah ona Mescid-i haramada namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.

6. Gecede: Yüce Allah ona beyti mamuru tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder her taş ve kiremit dahi onun bağışlanmasını diler.

7. Gecede: Musa (a.s)’a yetişmiş firavuna ve hamana karşı ona yardım etmiş olur.

8. Gecede: Yüce Allah İbrahim (a.s)’a yaptığı ihsanı onada yapar.

9. Gecede: Hz.Peygamber efendimizin ibadet ettiği gibi yüce Allah’a ibadet etmiş gibi olur.

10.Gecede: Allahu teala ona dünyanın ve ahiretin hayırlısını nasip eder.

11.Gecede: Ölecek olursa dünyadan anasından doğduğu gündeki gibi günahsız çıkar.

12.Gecede: Kıyamet günü öyle bir hale gelirki yüzü ayın on dördüncü gecesindeki gibi parlar.

13.Gecede: Kıyamet gününe her türlü kötülüklerden emin olarak gelir.

14.Gecede: Melekler şu şekilde onun lehine şahitlik ederek:
-Bu kimse teravih namazı kıldı.Bundan sonra Allah onu hesaba çekmez.

15.Gecede: Melekler arş ve kürsü taşıyanlar onun bağışlanması anında selat okurlar.

16.Gecede: Allah teala o kimse için cehennem ateşinden kurtulduğuna dair beraat fermanı yazar.

17.Gecede: Kendisine Peygamberlerin sevabına denk sevap verilir.

18.Gecede: Bir melek şöyle seslenir:
-Ey Allah’ın kulu Allah senden ve ana babandan razı oldu.

20.Gecede:Şehitlerin ve Salih zatların sevaplarına denk sevap verilir.

21.Gecede: Allahu teala onun için cennette nurdan bir ev kurar.

22.Gecede: Kıyamet günü her türlü gamadan ve kederden emin olur.

23.Gecede: Allahu teala onun için cennette şehir kurar.

24.Gecede: Onun için yirmi dört tane makbul dua vardır.

25.Gecede: Allahu teala ondan kabir azabını kaldırır.

26.Gecede: Allahu teala onun için kırk yıllık amel savabı verir.

27.Gecede: Allahu teala onun için sırat köprüsünü çakan şimşek gibi geçme ihsanı yapılır.

28.Gecede: Allahu teala onun cennetteki derecesini bir kat daha arttırır.

29.Gecede: Allahu teala ona bin makbul hac sevabı ihsan eder.

30.Gecede: Allahu teala şöyle buyurur:
- Ey kulum cennetin meyvelerinden ye, sel sebil suyundan yıkan, kevser şarabından iç, Ben senin Rabbinim sende benim kulumsun der.


mekkelive  medinelive