Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayetle; Resulullah (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Yüce Allah (c.c.)” Adem oğlunun oruç dışındaki bütün çalışmasının bir değeri vardır. Fakat orucun değerlendirmesi benimdir, onu ben değerlendiririm” buyurmuştur. Oruç bir kalkandır.

Sizden biriniz oruç gününde olduğunda kötü söz söylemesin, tartışıp dalaşmasın, eğer birisi onunla dövüşür veya ona sataşırsa “Ben oruçlu bir kimseyim” desin.Muhammed’in canı elinde olan Allah’a yemin olsun ki, oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.

Oruç tutan kimse için iki sevinç vardır. (Birincisi) Orucu açtığında sevinir (ikincisi) oruçlu olarak rabbine kavuştuğunda sevinir.

“Sehl (r.a.)’dan rivayetle;Resulullah (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Cennet’te “Reyyan” denilen bir kapı vardır ki bu kapıdan kıyamet günü oruç tutanlar girer, onlardan başka hiçbir kimse giremez. “Oruç tutanlar nerede?” denilir. Onlar da ayağa kalkarlar. Bu kapıdan onlardan başka bir kimse giremez. Kapıdan girdiklerinde kapı kilitlenir, artık hiçbir kimse giremez.

Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayetle;Resulullah (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Her kim inanarak ve mükafatını yalnız Allah’tan (c.c.) umarak Ramazan’ı oruçlu geçirirse geçmiş günahları kendisi için mağŞret olunur”

Abdullah İbn-i Ebi Evfa’dan (r.a.) rivayetle;Resulullah (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Oruçlunun uykusu ibadet, susması tespih, ameli kat kat edilmiş, duası makbul ve günahı affedilmiştir.”

Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayetle;Resulullah (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan ayı girdiğinde semanın kapıları açılır, Cehennem’in kapıları kilitlenir, şeytanlar da zincire vurulur.” Ebu Ümame (r.a.) şöyle buyurdu: Ben bir kere Resulullah(s.a.v.) efendimize gelerek;

“Ya Resulellah (s.a.v.)! Beni Cennet’e girdirecek bir ameli bana emret.” dedim.O da “Oruca devam et. Çünkü onun eşi yok” buyurdular.İkinci defa gelip yine aynı şekilde sorduğumda yine;

“Oruca devam et. Çünkü onun eşi yok” buyurdular.

Ebu Malik El-Eşari’den rivayetle;Resulullah (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuşlardır:“Şüphesiz Cennet’te öyle bir köşk vardır ki içinden dışıdışından içi gözükür. Allah’u Teala onu, yumuşak konuşan,yemek yediren, peş peşe oruç tutan ve insanlar uykudaykengeceleyin namaz kılanlar için hazırladı.”

Ebu’d Derda’dan (r.a.) rivayetle; Resulullah (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Kim Allah rızası için oruç tutarsa, Kıyamet günü Cenab-ıHak Teala ve Tekaddes Hazretleri, onunla Cehennemarasında yerle gök arası genişliğinde bir hendek yaratır.”

Abdullah İbn-i Ömer’den (r.a.) rivayetle; Resulullah (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Oruç ve Kur’an mahşer günü kulun günahlarının bağışlanmasıiçin ona şefaat edeceklerdir. Oruç diyecek ki:‘Ya Rabbi, ben onu gündüzleri yiyip içmekten ve zevklerindenalıkoydum. Bunun için onun hakkındaki şefaatimikabul buyur.’

Kur’an da şöyle konuşacak: ‘Ya Rabbi, ben onu geceleri uykusundan alıkoydum. Bununiçin onun hakkındaki şefaatimi kabul buyur’. Bunların her ikisinin de şefaati kabul edilir. Oruçlunun günahları affedilir.”

Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayetle; Resulullah (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Oruç sabrın yarısıdır. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedeninzekatı da oruçtur.”

Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayetle;

Resulullah (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Üç dua mutlaka kabul edilmiştir. Bunlar; oruçlununduası, yolcunun duası ve mazlumun duasıdır.”28

Enes bin Malik’den (r.a.) rivayetle; Resulullah (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Sahur yemeği yiyiniz, çünkü sahur yemeğinde bereketvardır.”

Hz. Ali’den (k.v.) rivayetle; Resulullah (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan ayı girdiğinde yüce Allah (c.c.) Arş’ın taşıyıcısı olan meleklere şu emri verir: Haydi kendi tespihlerinizibırakın artık, Muhammed Ümmeti için istiğfarda bulunun!”

Nadr İbn-i Şeyban’dan (r.a.) rivayetle; Resulullah (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Allah’u Teala size Ramazan’da oruç tutmayı farz kıldı,ben de Teravih namazı kılmak ve Kur’an okumak için geceuyanık kalmanızı sünnet kıldım. Kim inanarak, ihlasla hareketedip sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek Ramazanorucunu tutar, gecesinde de uyanık kalır, Teravih namazıkılıp Kur’an okursa annesinden doğduğu gün gibi günahlarından arınmış olur.”


mekkelive  medinelive