Bir gün biri sırf alay etmek için, Hz. Muhammed (s.a.v) adını ağzını eğerek söyledi. Anında ağzının payını aldı. Ağzı çarpıldı ve öylece kaldı. Sonra yaptığından çok utandı. Pişmanlık duyarak Allah Resûlü'nün yanına geldi ve, ''Ey ilâhî bilgilere ve ledün ilminin sırlarına vâkıf olan Muhammed!

Beni affet. Cahilliğimden dolayı senin isminle alay ettim. Halbuki asıl alay edilecek kişi benmişim'' dedi. *** Bir kimseyi tanımak, gizlediği düşüncelerini ortaya çıkarmak istiyorsanız onun iyi ve temiz kişiler hakkındaki kanaatini öğreniniz.


mekkelive  medinelive